KONTAKTAI

V.Kudirkos g. 33, LT-71124 Šakiai
Raštinės tel. (8 345) 60176
gimnazija@ziburys.sakiai.lm.lt

PAMOKŲ LAIKAS

1.8:00-8:45
2.8:50-9:35
3.9:45-10:30
4.10:50-11:35
5.11:55-12:40
6.12:50-13:35
7.13:45-14:30
8.14:35-15:20

NAUDINGOS NUORODOS

Atkurtos Šakių „Žiburio“ gimnazijos

abiturientų sąrašai nuo 1999 m.

Šakių „Žiburio“ gimnazijos 1 (75) abiturientų laida (1998 – 1999 m.m.)

4a klasė, Auklėtoja Sonia Markova
 1. Adomaitytė Vilma
 2. Bakaitė Daiva
 3. Barkonaitytė Akvilė
 4. Bastytė Žaneta
 5. Damijonaitytė Rasa
 6. Karaliūtė Žydrė
 7. Karpičiūtė Laura
 8. Kasparavičiūtė Vaidutė
 9. Labanauskaitė Daiva
 10. Labanauskaitė Rita
 11. Leveckytė Vilija
 12. Miliūnaitė Ilona
 13. Petkevičiūtė Daiva
 14. Rūsteikaitė Irma
 15. Stanaitytė Kristina
 16. Stasaitytė Audronė
 17. Šedeckytė Ingrida
 18. Vasiliauskaitė Lijana
4b klasė, Auklėtoja Ona Jasinskienė
 1. Armalaitė Lijana
 2. Auštraitė Gintarė
 3. Bacevičius Edvinas
 4. Baubonytė Inga
 5. Eitutis Irmantas
 6. Keselytė Irma
 7. Kičas Regimantas
 8. Kriauza Andrius
 9. Kubilius Marius
 10. Maniušis Marius
 11. Maumavičiūtė Irma
 12. Pikžirnis Aidas
 13. Pukinskas Linas
 14. Šiurkutė Jorūnė
 15. Vizgirda Aivaras
 16. Vrubliauskaitė Rūta
Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2 (76) abiturientų laida (1999 – 2000 m.m.)
4a klasė, Auklėtojas Darius Aštrauskas
 1. Dielininkaitytė Kristina
 2. Duobaitė Rasa
 3. Endriukaitytė Vida
 4. Greičaitytė Jurgita
 5. Karbonskytė Giedrė
 6. Kazlauskaitė Edita
 7. Klimanskaitė Aušra
 8. Lopeta Valdas
 9. Mekšriūnaitė Aušra
 10. Pažereckaitė Jolanta
 11. Pukinskaitė Eglė
 12. Puskunigytė Kristina
 13. Trušinskas Tomas
 14. Ugenskas Alenas
 15. Vaikšnytė Sandra
4b klasė, Auklėtoja Janė Zybertienė
 1. Abromaitis Marius
 2. Adomaitis Tadas
 3. Bagdonas Audrius
 4. Cikanaitė Ilma
 5. Dumčiūtė Vaida
 6. Duobaitė Skirmanta
 7. Gurevičius Tadas
 8. Gurgždys Virgilijus
 9. Jakas Mindaugas
 10. Kubiliūtė Vilma
 11. Kurčenkovas Mindaugas
 12. Malskytė Jurgita (su pagyrimu)
 13. Mockevičius Kęstutis
 14. Mozūraitytė Neringa
 15. Narijauskaitė Jurgita
 16. Paukštys Marius
 17. Piečiukaitis Vilius
 18. Pranaitis Paulius
 19. Pranaitytė Laura (su pagyrimu)
 20. Stankaitis Andrius
 21. Stankaitis Mindaugas
 22. Valaitytė Jurgita
 23. Valaitytė Lina
 24. Vilkišiūtė Rūta
 25. Vizgirda Romas
Šakių „Žiburio“ gimnazijos 3 (77) abiturientų laida (2000 – 2001 m.m.)
4a klasė, Auklėtoja Raimonda Navickienė
 1. Ašmytė Kristina (su pagyrimu)
 2. Bacevičiūtė Aida
 3. Baltrušytė Rita
 4. Baltrušytė Sanda
 5. Bernotas Andrius
 6. Cap Viktorija (su pagyrimu)
 7. Dervaitytė Jurgita
 8. Dobrovolskytė Gerda
 9. Duoba Virginijus
 10. Grimalauskas Linas
 11. Jakaitė Gintarė
 12. Janušaitytė Kristina
 13. Jocevičiūtė Laura
 14. Krapavickaitė Indrė
 15. Kriščiūnaitė Kristina
 16. Manuišytė Žaneta
 17. Protopopova Asta
 18. Puidokaitė Auksė
 19. Rinkevičiūtė Aistrida (su pagyrimu)
 20. Sakalauskaitė Rasa
 21. Šlapkauskaitė Eglė
 22. Urbaitytė Milda
 23. Venskūnaitė Astra
 24. Žembaitė Laura
4b klasė, Auklėtoja Audronė Vorevičienė
 1. Blionskytė Inga
 2. Bosas Karolis
 3. Čeruškevičius Robertas
 4. Dumbliauskas Tomas
 5. Jaks Felicita
 6. Klimavičiūtė Gintarė
 7. Klumbytė Raminta
 8. Latvinas Andrius
 9. Mačiulis Paulius
 10. Matusevičiūtė Erika
 11. Mozūraitis Mindaugas
 12. Opulskis Arvydas
 13. Orentaitė Ramunė
 14. Puidaitė Karolina
 15. Rimkevičiūtė Viktorija
 16. Romikaitytė Jurgita
 17. Strolytė Lina
 18. Trepeikaitė Rasutė
 19. Ulkė Andrius
 20. Vaičaitytė Ilma
 21. Varnagirytė Aušra
 22. Zubrickas Tomas
4c klasė, Auklėtoja Vida Jarašiūnienė
 1. Antanaitytė Vilda
 2. Bacevičiūtė Ramunė
 3. Baubonytė Kristina
 4. Damušis Edvardas (su pagyrimu)
 5. Fressdorf Mindaugas
 6. Gentvila Kęstutis
 7. Kuncaitis Kęstutis
 8. Liaudenskaitė Ilona
 9. Naujokaitė Laura
 10. Patašiūtė Kritina
 11. Petkevičiūtė Silvija
 12. Pikžirnytė Inesa
 13. Sutkus Skirmantas
 14. Tamašauskas Donatas
 15. Tamašauskas Vaidotas
 16. Tamulynaitė Vilma
 17. Unguvaitis Algirdas
 18. Žemaitytė Gintarė
 19. Žiūraitis Linas
 20. Žukauskas Martynas
Šakių „Žiburio“ gimnazijos 4 (78) abiturientų laida (2001 – 2002 m.m.)
4a klasė, Auklėtoja Ona Jasinskienė
 1. Apynavičiūtė Aistė
 2. Bacevičiūtė Aušra
 3. Blazgaitis Darius
 4. Brazaitytė Elita
 5. Čiricaitė Edita
 6. Dovydaitis Audrius
 7. Drūtytė Žaneta
 8. Girdauskas Giedrius
 9. Grigutis Ramūnas
 10. Gvildytė Milda (su pagyrimu)
 11. Gvildytė Jolita
 12. Išganaitytė Inga
 13. Liubamirskaitė Rasa
 14. Liudžius Artūras
 15. Merkevičiūtė Vaida
 16. Motiejūnas Egidijus
 17. Pylipaitytė Sandra
 18. Stadalninkaitė Valda
 19. Sutkus Ričardas
 20. Urbonaitė Jurgita
 21. Valiūnaitė Sandra
 22. Varnauskaitė Inga
 23. Virokaitytė Vaida
4b klasė, Auklėtoja Asta Ulinskienė
 1. Austinskaitė Lijana
 2. Bakas Andrius (su pagyrimu)
 3. Balickas Raimondas
 4. Cvirka Kęstutis
 5. Dubininkas Darius
 6. Gudaitytė Rasa
 7. Jokūbaitytė Rasa
 8. Karbonskis Paulius
 9. Kutka Gintaras
 10. Lingys Artūras
 11. Oniūnaitė Eglė
 12. Opulskis Remigijus
 13. Piečiukaitytė Asta
 14. Plečkaitytė Lina
 15. Plioplys Rimas
 16. Pompel Žaneta
 17. Pranaitis Tomas
 18. Rakickas Linas
 19. Ratkevičius Remigijus
 20. Savickas Vaidas
 21. Širvaitis Linas
 22. Trepšaitė Marytė
 23. Vaikšnytė Vaida
 24. Vasiliauskas Regimantas
4c klasė, Auklėtoja Laima Aštrauskienė
 1. Abraitytė Ieva
 2. Adomaitytė Lina
 3. Beniulis Irmantas
 4. Bukšnytė Aušra
 5. Bukšnys Žilvinas
 6. Domeikaitė Vitolda
 7. Endriukaitytė Asta
 8. Endriukaitis Aidas
 9. Endriukaitis Artūras
 10. Janulaitis Mindaugas
 11. Kačkaiskaitė Eglė
 12. Kaparevičiūtė Aistė
 13. Klimaitis Saulius
 14. Lažauninkaitė Margarita
 15. Malsytė Ingrida
 16. Markevičiūtė Inesa
 17. Martinaitis Povilas
 18. Samuolis Andrius
 19. Sederevičiūtė Kristina
 20. Sperauskas Robertas
 21. Stankaitis Kęstutis
 22. Sutkus Giedrius
 23. Šiurkutė Eglė
 24. Undraitis Renatas
 25. Vizbaraitė Rasa
Šakių „Žiburio“ gimnazijos 5 (79) abiturientų laida (2002 – 2003 m.m.)
4a klasė, Auklėtoja Odeta Vasiliauskaitė
 1. Albertkaitė Odeta
 2. Bacevičiūtė Agnė
 3. Bagdonaitė Ramunė
 4. Janušonytė Odeta
 5. Jonynas Sigitas
 6. Kneizevičius Aretas
 7. Kondratas Andrius
 8. Kumštaitytė Rūta
 9. Machonkovaitė Evelina
 10. Maruškevičiūtė Irma
 11. Mockeliūnaitė Evelina
 12. Mockevičiūtė Jovita
 13. Milerytė Gerda
 14. Piktžirnytė Inesa
 15. Pušinaitytė Rita
 16. Stalioraitytė Ieva
 17. Stankevičius Ernestas
 18. Staviskaitė Dainora
 19. Šilinskaitė Ieva
 20. Trojan Eugenija
 21. Ulinskas Robertas
 22. Vyšniauskas Mindaugas
 23. Zokaitė Rasma
 24. Zokaitytė Onutė
4b klasė, Auklėtoja Rima Bacevičienė
 1. Cvirka Ramūnas
 2. Eringytė Aušra
 3. Gaulytė Ieva
 4. Giedraitytė Ieva
 5. Grabauskas Paulius
 6. Kalusevičius Tomas
 7. Kordušas Valdas
 8. Kumštaitytė Lina
 9. Lubinas Andrius
 10. Lukošaitis Alius
 11. Majauskas Andrius
 12. Marūnaitė Judita
 13. Marūnas Irmantas
 14. Mickaitis Karolis
 15. Opulskytė Rūta
 16. Paulavičius Tomas
 17. Pranckevičiūtė Kristina
 18. Rutkauskaitė Aistė
 19. Snudaitis Marius
 20. Šedbaras Julius
 21. Ulinskas Daivaras
 22. Vaičiulytė Aida
 23. Vaitiekaitytė Asta
 24. Varnagiris Vytautas
 25. Zakarevičius Andrius
4c klasė, Auklėtoja Asta Urbaitienė
 1. Bataitytė Lijana
 2. Čiricaitė Inga
 3. Dvaranauskas Dainius
 4. Gicevičiūtė Laura
 5. Gudaitytė Rima
 6. Gurgždys Viktoras
 7. Kačkauskaitė Rūta
 8. Kučiauskaitė Rasa
 9. Kuncaitytė Raminta
 10. Kutka Vaidotas
 11. Lažauninkaitė Lina
 12. Liutvinas Vytautas
 13. Merčaitis Svajūnas
 14. Naidičas Linas
 15. Nešukaitytė Daiva
 16. Pakinkytė Aistė
 17. Pavydis Darius
 18. Petrikis Julius
 19. Petrikytė Simona
 20. Pėža Darius
 21. Rudokaitė Aušra
 22. Sabaitis Deividas
 23. Šulskytė Laima
 24. Vaitkūnas Ramūnas
 25. Valaitis Vytautas
4d klasė, Auklėtoja Vida Jarašiūnienė
 1. Apuokaitė Agnė
 2. Bacevičius Andrius
 3. Bacevičiūtė Irma
 4. Brazaitytė Vaida
 5. Čikauskaite Kristina
 6. Dobilaitė Aida
 7. Dobilaitė Vaida
 8. Dubininkas Dainius
 9. Išganaitis Vytautas
 10. Jankauskaitė Sonata
 11. Jurgilas Vytautas
 12. Lukošaitytė Lina
 13. Lukošaitytė Rita
 14. Martinaitytė Simona
 15. Mažeikaitė Milda
 16. Patruševaitė Aleksandra
 17. Pečelytė Vilma
 18. Rakickas Balys
 19. Stankaitis Giedrius
 20. Sutkute Sigita
 21. Žemaitaitis Edvardas
Šakių „Žiburio“ gimnazijos 6 (80) abiturientų laida (2003 – 2004 m.m.)
4a klasė, Auklėtoja Janė Zybertienė
 1. Bakaitė Jurgita
 2. Balniūtė Milda
 3. Demeniūtė Laima
 4. Demikytė Ilona
 5. Dubininkaitė Vilma
 6. Dumčius Tomas
 7. Endriukaitytė Kristina
 8. Grinkevičiūtė Agnė
 9. Išganaitytė Saulenė
 10. Jakaitė Rasita
 11. Janušaitytė Ernesta
 12. Juškaitė Vaida
 13. Langaitė Laura
 14. Mickus Viktoras
 15. Mozūraitis Darius
 16. Paplauskaitė Rasa
 17. Plutusevičius Andrius
 18. Sakalauskaitė Jolita
 19. Skirkutė Vilma
 20. Stanevičius Deividas
 21. Stremaitytė Aistė
 22. Sutkutė Lina
 23. Šlapikaitė Lina
 24. Šlyginaitė Aušra
 25. Šneideris Marius
 26. Tamašauskaitė Rasa
 27. Vaičiūnaitė Lina
 28. Žarkovaitė Lilija
4b klasė, Auklėtojas Jonas Smagurauskas
 1. Adomaitis Arūnas
 2. Bunikis Edvinas
 3. Gabartaitė Raimonda
 4. Gailiūtė Jurgita
 5. Grimalauskas Vaidas
 6. Gudiškytė Zita
 7. Ignatavičiūtė Neringa
 8. Jasaitytė Agnė
 9. Jasulaitis Darius
 10. Jonaitytė Aušra
 11. Jovaišaitė Virginija
 12. Keselytė Aistė
 13. Kovalčiukas Marius
 14. Kudirkaitė Vitalija
 15. Liukaitytė Milda
 16. Majauskaitė Jolita
 17. Pranskaitis Remigijus
 18. Račas Artūras
 19. Sniečkus Žilvinas
 20. Šedeckis Remigijus
 21. Šitkauskaitė Raimonda
 22. Šlapikaitė Jūratė
 23. Tamašauskas Giedrius
 24. Trojan Karina
 25. Vaitkūnaitė Simona
 26. Valaitis Linas
 27. Žemaitaitis Vytautas
 28. Žemaitytė Gintarė
4c klasė, Auklėtojas Valentinas Bagdanavičius
 1. Ališkevičiūtė Giedrė
 2. Baranauskas Vytautas
 3. Bartkutė Irma
 4. Čiuprinskaitė Dileta
 5. Dagilis Mindaugas
 6. Endriulaitytė Živilė
 7. Gudaitis Antanas
 8. Ižganaitis Mantas
 9. Konteikis Romualdas
 10. Kvietelaitis Darius
 11. Matulaitytė Kristina
 12. Neverauskaitė Lina
 13. Olertaitė Laura
 14. Pakalkaitė Daiva
 15. Patašiūtė Giedrė
 16. Paukštys Saulius
 17. Ralickaitė Rasa
 18. Rudzevičiūtė Alma
 19. Sadlauskas Aurimas
 20. Stankaitytė Inga
 21. Šalnaitis Andrius
 22. Šuopytė Ingrida
 23. Šutrikaitė Virginija
 24. Ugenskaitė Almina
 25. Unguvaitytė Živilė
 26. Vasiljevaitė Lina
 27. Zarankaitė Lina
 28. Žukauskaitė Eglė
Šakių „Žiburio“ gimnazijos 7 (81) abiturientų laida (2004 – 2005 m.m.)
4a klasė, Auklėtoja Raimonda Navickienė
 1. Aleksynas Raimondas
 2. Bakaitė Vaida
 3. Bernotas Andrius
 4. Brazaitis Edvardas
 5. Butkutė Viktorija
 6. Dubickas Armintas
 7. Duoba Karolis
 8. Jasaitytė Kristina
 9. Jasevičiūtė Giedrė
 10. Jocius Paulius
 11. Jociūtė Milda
 12. Kalusevičius Linas
 13. Kasperavičiūtė Giedrė
 14. Kazokaitytė Viktorija
 15. Kybartas Rytis
 16. Kutkaitė Edita
 17. Lažauninkas Aidas
 18. Lukšys Mantas
 19. Mačiulaitytė Edita
 20. Murauskaitė Jolanta
 21. Naujokaitytė Asta
 22. Olensevičiūtė Simona
 23. Saniukaitė Agnė
 24. Siaurusevičiūtė Indrė
 25. Simanaitis Ramūnas
 26. Stankūnas Robertas
 27. Šuopys Robertas
 28. Ulinskaitė Evelina
 29. Vainiūtė Jolanta
 30. Vyšniauskaitė Vaida
4b klasė, Auklėtoja Audronė Vorevičienė
 1. Balickas Ernestas
 2. Bartkus Vytautas
 3. Bliūmaitė Vaida
 4. Domeika Ignas
 5. Gauza Vytautas
 6. Išganaitytė Rita
 7. Janarauskas Aurimas
 8. Javaitis Dainius
 9. Juška Giedrius
 10. Juškaitė Jolanta
 11. Kačkauskaitė Ugnė
 12. Kardauskaitė Irma
 13. Kasparaitis Erikas
 14. Kačikaitė Vilija
 15. Konteikis Julius
 16. Leščevičiūtė Ina
 17. Marcinkevičiūtė Vita
 18. Meilutis Sigitas
 19. Merčaitis Paulius
 20. Pavydytė Jolita
 21. Pečkaitytė Agnė
 22. Pilkauskas Valentas
 23. Pinčiauskaitė Lina
 24. Stalioraitytė Bernadeta
 25. Stankaitytė Vilija
 26. Šulskis Gintautas
 27. Šulskytė Daiva
 28. Trušinskaitė Kristina
 29. Zokaitė Inga
4c klasė, Auklėtoja Liucija Pauliukėnienė
 1. Augustaitis Marius
 2. Avietisian Samvelas
 3. Baltrušaitytė Renata
 4. Banaitytė Rasita
 5. Bartnykas Tomas
 6. Cikana Aldas
 7. Čebanauskas Audrius
 8. Danieliūtė Aistė
 9. Domeikaitė Žymantė
 10. Duobaitė Laura
 11. Jucevičius Evaldas
 12. Juodaitytė Sigutė
 13. Jusevičiūtė Vilma
 14. Kudirka Vytautas
 15. Liorenta Martynas
 16. Lukošaitytė Edita
 17. Majauskaitė Ilona
 18. Naujokaitis Marius
 19. Pipiraitė Silvija
 20. Pranskaitytė Jūratė
 21. Rakickaitė Milda
 22. Rutkauskaitė Eglė
 23. Simonavičiūtė Agnė
 24. Stankevičius Andrius
 25. Veličkaitė Akvilė
 26. Viliūšis Marius
 27. Vorevičiūtė Birutė
 28. Žukauskas Ernestas
4d klasė, Auklėtoja Asta Urbaitienė
 1. Arlavičiūtė Milda
 2. Bagdanavičiūtė Inga
 3. Barčaitis Gintaras
 4. Dėmeniūtė Neringa
 5. Grockis Mindaugas
 6. Jakaitė Eglė
 7. Jasulaitis Tadas
 8. Jocevičiūtė Indrė
 9. Kuncaitis Remigijus
 10. Kuncaitis Vaidotas
 11. Kuskys Marius
 12. Kutkaitis Rimgaudas
 13. Lėckaitė Ingrida
 14. Lukošaitytė Kristina
 15. Mačiulaitytė Edita
 16. Mickutė Alina
 17. Riaubaitė Jurgita
 18. Sabaitė Jolanta
 19. Savickaitė Alma
 20. Savickaitė Vilma
 21. Sniečkus Vilmantas
 22. Šventikauskaitė Irma
 23. Ugenskas Aurimas
 24. Undraitytė Loreta
 25. Vaičiūnaitė Justė
 26. Višinskas Vytenis
 27. Zokaitė Rima
 28. Žičkutė Sonata
Šakių „Žiburio“ gimnazijos 8 (82) abiturientų laida (2005 – 2006 m.m.)
4a klasė, Auklėtoja Inesa Dainelytė
 1. Baužaitė Justė
 2. Belousova Ana
 3. Butkus Henrikas
 4. Jurškaitė Aušra
 5. Jurkšaitė Jovita
 6. Juška Kęstutis
 7. Karaliūtė Greta
 8. Kasparaitis Darius
 9. Kasperavičiūtė Ema
 10. Keselytė Gintarė
 11. Kondratas Tomas
 12. Krankauskaitė Vida
 13. Kubiliūtė Rasa
 14. Majauskaitė Rita
 15. Masleukienė Laimutė
 16. Matulaitis Rytis
 17. Mikelaitis Nerijus
 18. Mockutė Dovilė
 19. Nevirauskaitė Lina
 20. Sprainaitis Edgaras
 21. Stepaitytė Raminta
 22. Sutkutė Raminta
 23. Šileikaitė Vaida
 24. Šnarskis Tomas
 25. Ūsaitė Eglė
 26. Višinskas Vitalijus
 27. Žarkovaitė Gintarė
4b klasė, Auklėtoja Asta Ulinskienė
 1. Bacevičiūtė Aušra
 2. Bilinskaitė Jolanta
 3. Bosas Alius
 4. Efimovaitė Giedrė
 5. Gelažius Vaidotas
 6. Grigutis Mantas
 7. Juodaitytė Jolita
 8. Juozapavičiūtė Gintarė
 9. Juškaitė Diana
 10. Kazlauskaitė Vaida
 11. Kriščiūnaitė Aida
 12. Langaitė Inga
 13. Liukaitis Paulius
 14. Mačiulis Augustinas
 15. Madrijauskaitė Aušra
 16. Matulaitytė Milda
 17. Pečkytė Augustė
 18. Preikšaitė Simona
 19. Rindzevičiūtė Kristina
 20. Sederevičius Giedrius
 21. Seredžiūtė Aistė
 22. Sinkutė Gaisva
 23. Skinaitis Mantas
 24. Skripkaitė Agnė
 25. Sniečkutė Kristina
 26. Strimaitis Arvydas
 27. Urbaitytė Milda
4c klasė, Auklėtoja Laima Aštrauskienė
 1. Anikiejeva Irma
 2. Bacevičius Aivaras
 3. Barštaitis Karolis
 4. Berašiūtė Aušra
 5. Būdvytytė Erika
 6. Dubininkaitė Eglė
 7. Giedraitis Vaidotas
 8. Grabauskaitė Milda
 9. Grincevičiūtė Sabina
 10. Gustaitė Indrė
 11. Išganaitytė Inga
 12. Jesevičius Egidijus
 13. Jurevičiūtė Laura
 14. Jurkšaitė Irma
 15. Lažauskaitė Edita
 16. Lopetaitė Daiva
 17. Markevičiūtė Dalia
 18. Masevičiūtė Justė
 19. Matuška Andrius
 20. Merčaitis Andrius
 21. Miskailovaitė Margarita
 22. Paspirgelytė Gerda
 23. Pratusevičius Vilmantas
 24. Steponaitytė Lita
 25. Šulytė Rasa
 26. Velslovaitytė Justa
 27. Vidžiūnas Rimvydas
Šakių „Žiburio“ gimnazijos 9 (83) abiturientų laida (2006 – 2007 m.m.)
4a klasė, Auklėtoja Lilija Malskienė
 1. Andriulaitis Šarūnas
 2. Anikiejava Rita
 3. Antanaitytė Kristina
 4. Bakaitytė Rūta
 5. Bebrauskas Edgaras
 6. Brazauskaitė Edita
 7. Galginaitis Justas
 8. Jurgutytė Daiva
 9. Jurkšaitytė Jolita
 10. Juškaitė Edita
 11. Kasparaitis Darius
 12. Krankauskaitė Eglė
 13. Lingytė Simona
 14. Liudvikaitytė Aistė
 15. Motiejūnas Mantas
 16. Sadlauskas Linas
 17. Strakauskas Žeimantas
 18. Strimaitytė Jurgita
 19. Šimanauskaitė Gintarė
 20. Širvaitis Dainius
 21. Šuopytė Edita
 22. Tamašauskaitė Skirmantė
 23. Tamulevičius Mindaugas
 24. Zokaitytė Kristina
 25. Žemaitaitytė Paulina
 26. Žievys Tomas
4b klasė, Auklėtojas Valentinas Bagdanavičius
 1. Bacevičius Vytautas
 2. Bertašiūtė Agnė
 3. Butikaitė Dainora
 4. Čebanauskas Julius
 5. Doršaitė Ingrida
 6. Dubauskaitė Dovilė
 7. Išganaitytė Aida
 8. Januškevičius Audrius
 9. Jonynaitė Agnė
 10. Juškaitis Tautvydas
 11. Kriaučiūnaitė Renata
 12. Kučiauskas Rokas
 13. Martinaitytė Agnė
 14. Matusevičius Aldas
 15. Mykolaitis Darius
 16. Pauliukaitytė Milda
 17. Pratusevičius Rytis
 18. Sičiūnas Karolis
 19. Simonavičius Mindaugas
 20. Staniulis Tadas
 21. Šlapikaitė Eglė
 22. Tamulytė Eglė
 23. Urbštas Raimondas
 24. Ūsaitytė Greta
 25. Varnagiris Šarūnas
 26. Žemaitaitis Kęstutis
 27. Žilaitytė Gintarė
4c klasė, Auklėtoja Vida Jarašiūnienė
 1. Barčaitis Mindaugas
 2. Barčaitytė Edita
 3. Bartkus Dainius
 4. Bastytė Aneta
 5. Bataitytė Ramunė
 6. Beržanskas Paulius
 7. Budrevičiūtė Vaida
 8. Čelkys Arnas
 9. Jančiūtė Lolita
 10. Jasaitis Julius
 11. Jasaitytė Raimonda
 12. Juodviršytė Milda
 13. Jurkšaitis Aurimas
 14. Kacėnaitė Jogilė
 15. Karpaitė Lina
 16. Krankauskaitė Lina
 17. Lažauninkaitė Laimutė
 18. Marcinkevičiūtė Aušra
 19. Martinaitis Lukas
 20. Petrikytė Ieva
 21. Sankūnas Gytis
 22. Stanevičiūtė Indrė
 23. Strolys Valentas
 24. Šalnaitis Antanas
 25. Šnipaitė Agnė
 26. Urbšas Mindaugas
 27. Vaičaitis Edvinas
 28. Viltrakis Ovidijus
 29. Zakarauskaitė Milda
4d klasė, Auklėtoja Audronė Vorevičienė
 1. Bacevičius Edvinas
 2. Bakas Robertas
 3. Čiokaitytė Aušra
 4. Čiuprinskaitė Giedrė
 5. Duobaitė Kristina
 6. Gylys Vytautas
 7. Grimalauskaitė Rita
 8. Januševičiūtė Justė
 9. Jociūtė Eglė
 10. Jokubynaitė Edvina
 11. Jurkšas Ričardas
 12. Kriščiūnaitė Kristina
 13. Liorencaitė Jurgita
 14. Martinkevičiūtė Eglė
 15. Misevičiūtė Kristina
 16. Morozaitė Erika
 17. Mozurkevičiūtė Marija
 18. Naujokaitytė Justė
 19. Plyčiuvaitytė Ieva
 20. Pranaitis Vytautas
 21. Puskunigytė Edita
 22. Sakalauskaitė Aistė
 23. Steponaitis Tomas
 24. Šerpytytė Laura
 25. Totoraitytė Gintarė
 26. Žemaitaitytė Daiva
 27. Žukauskas Deividas
...
PAGRINDINIS
© 2016 - 2021. Šakių “Žiburio” gimanazija. Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.
Kūrė: Justas Dėnas