KONTAKTAI

V.Kudirkos g. 33, LT-71124 Šakiai
Raštinės tel. (8 345) 60176
gimnazija@ziburys.sakiai.lm.lt

PAMOKŲ LAIKAS

1.8:00-8:45
2.8:50-9:35
3.9:45-10:30
4.10:50-11:35
5.11:55-12:40
6.12:50-13:35
7.13:45-14:30
8.14:35-15:20

NAUDINGOS NUORODOS

2022 metų finansinių dokumentų rinkinys
 1. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas I-as ketv.
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr1 I-as ketv.
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr2 I-as ketv.
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr3 I-as ketv.
 5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr4 I-as ketv.
 6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr5 I-as ketv.
 7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr6 I-as ketv.
 8. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas I-as ketv.
 9. Pažyma dėl finansavimo sumų I-as ketv.
 10. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį I-as ketv.
 11. Mokėtių sumų ataskaitos I-as ketv.
 12. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose I-as ketv.
 13. Veiklos rezultatų ataskaita I-as ketv.
 14. Finansinės būklės ataskaita I-as ketv.
 15. Pajamų įmokų ataskaita I-as ketv.
 16. Specialiosios tikslinės dotacijos plano vykdymas
 17. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas II-as ketv.
 18. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį II-as ketv.
 19. Finansinės būklės ataskaita II-as ketv.
 20. Veiklos rezultatų ataskaita II-as ketv.
 21. Pažyma dėl finansavimo sumų II-as ketv.
 22. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas II-as ketv.
 23. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr7 II-as ketv.
 24. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr8 II-as ketv.
 25. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr10 II-as ketv.
 26. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr12 II-as ketv.
 27. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr13 II-as ketv.
 28. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr14 II-as ketv.
 29. Mokėtių sumų ataskaitos II-as ketv.
 30. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr1 I-as pusm.
 31. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr2 I-as pusm.
 32. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr3 I-as pusm.
 33. Informacija apie valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos plano vykdymą
 34. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas III-as ketv.
 35. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį III-as ketv.
 36. Finansinės būklės ataskaita III-as ketv.
 37. Veiklos rezultatų ataskaita III-as ketv.
 38. Pažyma dėl finansavimo sumų III-as ketv.
 39. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas III-as ketv.
 40. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr15 III-as ketv.
 41. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr16 III-as ketv.
 42. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr17 III-as ketv.
 43. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr18 III-as ketv.
 44. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr19 III-as ketv.
 45. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr20 III-as ketv.
 46. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr21 III-as ketv.
 47. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr22 III-as ketv.
 48. Informacija apie valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos plano vykdymą
 49. Mokėtių sumų ataskaitos III-as ketv.
 50. Metinės finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas
 51. Finansinės būklės ataskaita IV-as ketv.
 52. Finansinės būklės ataskaita IV-as ketv. (tęsinys)
 53. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį IV-as ketv.
 54. Finansavimo sumų likutis IV-as ketv.
 55. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 56. Veiklos rezultatų ataskaita IV-as ketv.
 57. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 58. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 59. Pinigų srautų ataskaita IV-as ketv.
 60. Pinigų srautų ataskaita IV-as ketv. (tęsinys)
 61. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą
 62. Informacija apie paramos panaudojimą
 63. Kitos pajamos
 64. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
 65. Informacija apie išankstinius apmokėjimus
 66. Informacija apie įsipareigojimų dalį
 67. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
 68. Informacijos apie darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte
 69. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
 70. Grynojo turto pokyčių ataskaita
 71. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
2021 metų finansinių dokumentų rinkinys
 1. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas I-as ketv.
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr1 I-as ketv.
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr2 I-as ketv.
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr3 I-as ketv.
 5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr4 I-as ketv.
 6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr5 I-as ketv.
 7. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas I-as ketv.
 8. Pažyma dėl finansavimo sumų I-as ketv.
 9. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį I-as ketv.
 10. Mokėtių sumų ataskaitos I-as ketv.
 11. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose I-as ketv.
 12. Veiklos rezultatų ataskaita I-as ketv.
 13. Finansinės būklės ataskaita I-as ketv.
 14. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr6 II-as ketv.
 15. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr7 II-as ketv.
 16. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr8 II-as ketv.
 17. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr9 II-as ketv.
 18. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr10 II-as ketv.
 19. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr11 II-as ketv.
 20. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas II-as ketv.
 21. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas II-as ketv.
 22. Finansinės būklės ataskaita II-as ketv.
 23. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį II-as ketv.
 24. Pažyma dėl finansavimo sumų II-as ketv.
 25. Veiklos rezultatų ataskaita II-as ketv.
 26. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose II-as ketv.
 27. Mokėtių sumų ataskaitos II-as ketv.
 28. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr1 I-as pusm.
 29. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr2 I-as pusm.
 30. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr3 I-as pusm.
 31. Informacija apie valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos plano vykdymą
 32. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas III-ias ketv.
 33. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr12 III-ias ketv.
 34. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr13 III-ias ketv.
 35. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr14 III-ias ketv.
 36. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr15 III-ias ketv.
 37. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr16 III-ias ketv.
 38. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr17 III-ias ketv.
 39. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr18 III-ias ketv.
 40. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr19 III-ias ketv.
 41. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas III-ias ketv.
 42. Finansinės būklės ataskaita III-ias ketv.
 43. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį III-ias ketv.
 44. Pažyma dėl finansavimo sumų III-ias ketv.
 45. Mokėtių sumų ataskaitos III-ias ketv.
 46. Veiklos rezultatų ataskaita III-ias ketv.
 47. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas IV-ias ketv.
 48. Finansinės būklės ataskaita IV-as ketv.
 49. Finansinės būklės ataskaita IV-as ketv. (tęsinys)
 50. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį IV-as ketv.
 51. Finansavimo sumų likutis IV-as ketv.
 52. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr20 IV-ias ketv.
 53. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr21 IV-ias ketv.
 54. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr22 IV-ias ketv.
 55. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr23 IV-ias ketv.
 56. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr24 IV-ias ketv.
 57. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr25 IV-ias ketv.
 58. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr26 IV-ias ketv.
 59. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr27 IV-ias ketv.
 60. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 61. Veiklos rezultatų ataskaita IV-as ketv.
 62. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 63. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 64. Pinigų srautų ataskaita IV-as ketv.
 65. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą
 66. Kitos pajamos
 67. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
 68. Informacija apie išankstinius apmokėjimus
 69. Informacija apie įsipareigojimų dalį
 70. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
 71. Informacija apie mokėtinas sumas
 72. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr4 II-as pusm.
 73. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr5 II-as pusm.
 74. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr6 II-as pusm.
 75. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr7 II-as pusm.
 76. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr8 II-as pusm.
 77. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr9 II-as pusm.
 78. Informacijos apie darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte
 79. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
 80. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
 81. Grynojo turto pokyčių ataskaita
 82. Metinės finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas
2020 metų finansinių dokumentų rinkinys
 1. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas I-as ketv.
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr1 I-as ketv.
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr2 I-as ketv.
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr3 I-as ketv.
 5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr4 I-as ketv.
 6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr5 I-as ketv.
 7. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas I-as ketv.
 8. Pažyma dėl finansavimo sumų I-as ketv.
 9. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį I-as ketv.
 10. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose I-as ketv.
 11. Veiklos rezultatų ataskaita I-as ketv.
 12. Finansinės būklės ataskaita I-as ketv.
 13. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr6 II-as ketv.
 14. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr7 II-as ketv.
 15. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr8 II-as ketv.
 16. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr9 II-as ketv.
 17. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr10 II-as ketv.
 18. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas II-as ketv.
 19. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas II-as ketv.
 20. Finansinės būklės ataskaita II-as ketv.
 21. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį II-as ketv.
 22. Pažyma dėl finansavimo sumų II-as ketv.
 23. Veiklos rezultatų ataskaita II-as ketv.
 24. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose II-as ketv.
 25. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr1 I-as pusm.
 26. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr2 I-as pusm.
 27. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr3 I-as pusm.
 28. Informacija apie valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos plano vykdymą
 29. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas III-ias ketv.
 30. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr11 III-ias ketv.
 31. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr12 III-ias ketv.
 32. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr13 III-ias ketv.
 33. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr14 III-ias ketv.
 34. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr15 III-ias ketv.
 35. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr16 III-ias ketv.
 36. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas III-ias ketv.
 37. Finansinės būklės ataskaita III-ias ketv.
 38. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį III-ias ketv.
 39. Pažyma dėl finansavimo sumų III-ias ketv.
 40. Pažyma apie įstaigos biudžeto lėšų likučius banko sąskaitose
 41. Veiklos rezultatų ataskaita III-ias ketv.
 42. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas IV-ias ketv.
 43. Finansinės būklės ataskaita IV-as ketv.
 44. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį IV-as ketv.
 45. Finansavimo sumų likutis IV-as ketv.
 46. Pažyma dėl finansavimo sumų IV-as ketv.
 47. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr17 IV-ias ketv.
 48. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr18 IV-ias ketv.
 49. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr19 IV-ias ketv.
 50. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr20 IV-ias ketv.
 51. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr21 IV-ias ketv.
 52. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr22 IV-ias ketv.
 53. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr23 IV-ias ketv.
 54. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr24 IV-ias ketv.
 55. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 56. Veiklos rezultatų ataskaita IV-as ketv.
 57. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 58. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 59. Pinigų srautų ataskaita IV-as ketv.
 60. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose IV-as ketv.
 61. Kitos pajamos
 62. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
 63. Informacija apie išankstinius apmokėjimus
 64. Informacija apie įsipareigojimų dalį
 65. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
 66. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
 67. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr4 II-as pusm.
 68. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr5 II-as pusm.
 69. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr6 II-as pusm.
 70. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr7 II-as pusm.
 71. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr8 II-as pusm.
 72. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
 73. Grynojo turto pokyčių ataskaita
 74. Metinės finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas
2019 metų finansinių dokumentų rinkinys
 1. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas I-as ketv.
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr1 I-as ketv.
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr2 I-as ketv.
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr3 I-as ketv.
 5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr4 I-as ketv.
 6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr5 I-as ketv.
 7. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas I-as ketv.
 8. Finansinės būklės ataskaita I-as ketv.
 9. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį I-as ketv.
 10. Pažyma dėl finansavimo sumų I-as ketv.
 11. Veiklos rezultatų ataskaita I-as ketv.
 12. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas II-as ketv.
 13. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr6 II-as ketv.
 14. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr7 II-as ketv.
 15. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr8 II-as ketv.
 16. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr9 II-as ketv.
 17. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr10 II-as ketv.
 18. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas II-as ketv.
 19. Finansinės būklės ataskaita II-as ketv.
 20. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį II-as ketv.
 21. Pažyma dėl finansavimo sumų II-as ketv.
 22. Veiklos rezultatų ataskaita II-as ketv.
 23. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr1 I-as pusm.
 24. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr2 I-as pusm.
 25. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr3 I-as pusm.
 26. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose I-as pusm.
 27. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas III-ias ketv.
 28. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr11 III-ias ketv.
 29. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr12 III-ias ketv.
 30. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr13 III-ias ketv.
 31. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr14 III-ias ketv.
 32. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr15 III-ias ketv.
 33. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas III-ias ketv.
 34. Finansinės būklės ataskaita III-ias ketv.
 35. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį III-ias ketv.
 36. Pažyma dėl finansavimo sumų III-ias ketv.
 37. Veiklos rezultatų ataskaita III-ias ketv.
 38. Finansinės būklės ataskaita IV-as ketv.
 39. Finansinės būklės ataskaita (tęsinys) IV-as ketv.
 40. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį IV-as ketv.
 41. Veiklos rezultatų ataskaita IV-as ketv.
 42. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 43. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 44. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 45. Pinigų srautų ataskaita IV-as ketv.
 46. Pinigų srautų ataskaita (tęsinys) IV-as ketv.
 47. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos
 48. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
 49. Informacija apie išankstinius apmokėjimus
 50. Informacija apie įsipareigojimų dalį
 51. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
 52. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
 53. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
 54. Grynojo turto pokyčių ataskaita
PAGRINDINIS
© 2016 - 2024. Šakių “Žiburio” gimanazija. Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.
Kūrė: Justas Dėnas