KONTAKTAI

V.Kudirkos g. 33, LT-71124 Šakiai
Raštinės tel. (8 345) 60176
gimnazija@ziburys.sakiai.lm.lt

PAMOKŲ LAIKAS

1.8:00-8:45
2.8:50-9:35
3.9:45-10:30
4.10:50-11:35
5.11:55-12:40
6.12:50-13:35
7.13:45-14:30
8.14:35-15:20

NAUDINGOS NUORODOS

Profesinio orientavimo paskirtis - teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą. 
 
 
Gimnazijoje karjeros specialiste dirba Ligita Kajackienė
         
Karjeros specialistės veiklos tikslas: ugdyti mokinių karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir saviraišką.
 
 
   Karjeros specialistės veiklos  uždaviniai:
 
 • Mokyti mokinius pažinti savo asmenines savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera; 
 • Ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu.
 • Ugdyti  mokinių gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais.
 • Ugdyti mokinių gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus bei priimti karjeros sprendimus.
 • Supažindinti mokinius su  darbo galimybėmis, darbo pasauliu, profesijų įvairove.
 • Supažindinti mokinius su aukštosiomis ir profesinėmis mokyklomis, studijų ir mokymosi programomis, stojimo sąlygomis.
 
 
Prioritetas: karjeros planų rengimas, individualus ir grupinis konsultavimas.
 
Karjeros specialisto funkcijos:
 • organizuoti ir koordinuoti profesinio orientavimo paslaugų teikimą ir plėtojimą gimnazijoje;
 • teikti ugdymo karjerai, profesinio konsultavimo, profesinio informavimo (įskaitant ir profesinį veiklinimą) paslaugas gimnazijos mokiniams; 
 • teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais gimnazijos mokiniams; 
 • supažindinti gimnazijos mokinius, mokytojus, mokinių tėvus, globėjus ar rūpintojus, administraciją su gimnazijoje teikiamomis profesinio orientavimo paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis, mokymosi sąlygomis;
 • teikti informaciją apie studijų ir profesinio mokymo galimybes, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles ir terminus;
 • supažindinti gimnazijos mokinius su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis remdamasis aktualiais ir patikimais duomenimis;
 • supažindinti gimnazijos bendruomenę su profesinio orientavimo srities naujovėmis ir jų taikymo galimybėmis;
 • koordinuoti ir vykdyti profesinio orientavimo kokybės užtikrinimą ir stebėseną gimnazijoje.
 
Karjeros specialistė dirba 201 kab.
PAGRINDINIS
© 2016 - 2024. Šakių “Žiburio” gimanazija. Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.
Kūrė: Justas Dėnas