KONTAKTAI

V.Kudirkos g. 33, LT-71124 Šakiai
Raštinės tel. (8 345) 60176
gimnazija@ziburys.sakiai.lm.lt

PAMOKŲ LAIKAS

1.8:00-8:45
2.8:50-9:35
3.9:45-10:30
4.10:50-11:35
5.11:55-12:40
6.12:50-13:35
7.13:45-14:30
8.14:35-15:20

NAUDINGOS NUORODOS

Mokinių ugdymo karjerai tikslas - padėti moksleiviams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).
 
   Šakių „Žiburio“ gimnazijos ugdymo karjerai koordinacinė grupė:
 1. Ligita Kajackienė – karjeros koordinatorė, socialinė pedagogė;
 2. Žaneta Pratusevičienė – karjeros koordinatorė, bibliotekos vedėja;
 3. Irena Piečiukaitienė – direktorės pavaduotoja ugdymui;
 4. Birutė Bendoraitienė – klasių vadovų  metodinės grupės pirmininkė;
 5. Aušra Jakavičienė – psichologė;
 6. Daiva Palukaitienė – ekonomikos mokytoja.
 
Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis su kiekvienu specialistu individualiai.
 
Karjeros koordinatoriai gimnazijoje:
 
 • Konsultuoja karjeros ir mokymosi klausimais;
 • padeda išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, priimti sprendimus, susijusius su karjeros ar mokymosi pasirinkimais;
 • padeda suderinti ugdymo planą, pasirinkti mokomuosius dalykus, atsižvelgiant į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
 • moko rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • teikia naujausią informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas taisyklėmis bei mokymo programomis;
 • informuoja, kur galima mokytis, baigus I ir II gimnazijos klases;
 • supažindina su kintančiu darbo pasauliu, su mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • moko susidaryti karjeros planą;
 • teikia informaciją tėvams;
 • rengia medžiagą klasių valandėlėms;
 • veda karjeros pamokas, užsiėmimus, karjeros seminarus;
 • organizuoja susitikimus su kitų mokymo įstaigų atstovais;
 • organizuoja susitikimus su įvairių profesijų atstovais, rengia išvykas į įstaigas, įmones.
Karjeros planas (.doc)
 
Studijų kryptys ir individualaus ugdymo planai pagal kryptis
PAGRINDINIS
© 2016 - 2022. Šakių “Žiburio” gimanazija. Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.
Kūrė: Justas Dėnas