KONTAKTAI

V.Kudirkos g. 33, LT-71124 Šakiai
Raštinės tel. (8 345) 60176
gimnazija@ziburys.sakiai.lm.lt

PAMOKŲ LAIKAS

1.8:00-8:45
2.8:50-9:35
3.9:45-10:30
4.10:50-11:35
5.11:55-12:40
6.12:50-13:35
7.13:45-14:30
8.14:35-15:20

NAUDINGOS NUORODOS

Administracija
Administracija
direktoriaus pavaduotoja Odeta Vasiliauskaitė,  direktorius Robertas Sakas, direktoriaus pavaduotoja Irena Piečiukaitienė, direktoriaus pavaduotoja Margarita Liukaitienė.

Administracija
Ūkvedys Gintautas Ūsas, buhalterė Lina Mažeikienė, raštinės vedėja Vaida Šakėnienė.
Užsienio kalbų mokytojai
Užsienio kalbų mokytojų nuotrauka
Inesa Merčaitienė, Tatjana Gaudinskienė, Audronė Cibulskienė, Jurgita Bataitienė, Raimonda Navickienė, Liudas Jurgaitis, Margarita Liukaitienė, Ilona Martinkaitienė.
Menų, technologijų ir dorinio ugdymo mokytojai
Menų, technologijų ir dorinio ugdymo mokytojai
Odeta Vasiliauskaitė, Vilija Meškaitienė, Ligita Kajackienė, Algimantas Vorevičius, Audronė Vorevičienė, Daiva Martinaitienė.
Gamtos mokslų mokytojai
Gamtos mokslų mokytojai
Remigija Kučiauskienė, Irena Piečiukaitienė, Giedrius Rinkevičius, Laima Aštrauskienė, Jonas Jokimaitis, Aidutė Žemaitienė, Snieguolė Mockienė, Elena Pocevičienė, Rimantas Navickas, Aušra Grumulaitienė.
Socialinių mokslų mokytojai

Žaneta Pratusevičienė, Daiva Palukaitienė, Asta Ulinskienė, Birutė Bendoraitienė, Saulius Jazukevičius, Renata Plėšikaitienė, Asta Urbaitienė.
Lietuvių kalbos mokytojos
Lietuvių kalbos mokytojos
Danutė Aniulienė, Jūratė Vizgirdienė, Vita Valuntienė, Rasa Bublaitienė, Nijolė Vaičiulienė.
Kūno kultūros mokytojai
Kūno kultūros mokytojai
Asta Ulinskienė, Edvardas Grigošaitis, Inga Račiukaitienė, Valentinas Bagdanavičius.
Pagalbą mokiniams teikia
Bibliotekos darbuotojos
psichologė Renata Plėšikaitienė, sveikatos priežiūros specialistė  Jurgita Kairytė-Daniūnienė, socialinė pedagogė Ligita Kajackienė
Bibliotekos darbuotojos
Bibliotekos darbuotojos
Birutė Šalkauskienė ir Žaneta Pratusevičienė
Gimnazijos bendruomenės žmonės, kurie rūpinasi maitinimu, švara, saugumu
Aptarnaujantis personalas
Julija Petraitienė,  Renata Palubinskienė, Orezija Janulaitienė, Nida Kasparaitienė, Neringa Macevičienė, Romutė Juškienė, Vidutis Rudzevičius, Laima Kvietkauskienė, Rasa Žievienė, Gintautas Ūsas, Vincas Piečiukaitis, Valda Songailienė, Milda Kluoniuvienė, Aidas Vosylius.
PAGRINDINIS
© 2016 - 2024. Šakių “Žiburio” gimanazija. Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.
Kūrė: Justas Dėnas