KONTAKTAI

V.Kudirkos g. 33, LT-71124 Šakiai
Raštinės tel. (8 345) 60176
gimnazija@ziburys.sakiai.lm.lt

PAMOKŲ LAIKAS

1.8:00-8:45
2.8:50-9:35
3.9:45-10:30
4.10:50-11:35
5.11:55-12:40
6.12:50-13:35
7.13:45-14:30
8.14:35-15:20

NAUDINGOS NUORODOS

Direktorės įsakymas dėl nuotolinio mokymo
2020-11-10

                              ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS

                                                                           DIREKTORIUS

 
                                                                         ĮSAKYMAS
 
 
 
                                             DĖL UGDYMO PROCESO KARANTINO METU
 
                                                        2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V- 73
                                                                                Šakiai
  
A t s i ž v e l g d a m a į Šakių rajono administracijos direktoriaus 2020-11-06 gautą įsakymą Nr. AT- „Dėl pavedimo švietimo įstaigoms“:
1. N u s t a t a u nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki 2020 m. lapkričio 20 d. Šakių „Žiburio“ gimnazijoje ugdymo procesą pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdyti nuotoliniu būdu pagal nustatytą tvarką ir tvarkaraščius.
2. P a v e d u nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki 2020 m. lapkričio 20 d. socialinei pedagogei ir vyr. virėjai mokiniams, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 58 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatomis, maitinimą organizuoti išduodant suformuotus maisto davinius pagal nustatytas nemokamo maitinimo dienos normas ir kainas savaitei. Maisto daviniai išduodami vieną kartą per dvi savaites. Apie išdavimo dieną tėvai, mokiniai ir klasių auklėtojai informuojami TAMO dienyne.
 
 Gimnazijos direktorė                                                                                          Jūratė Mozūraitienė
 
 
Kitos naujienos
PAGRINDINIS
© 2016 - 2021. Šakių “Žiburio” gimanazija. Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.
Kūrė: Justas Dėnas